Chủ nhật, ngày 23 tháng 09 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 09/21/2018)
Công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công của 2 vắc xin cúm, dự kiến được cấp phép lưu hành vào năm 2019 – một thành quả của sự hợp tác quốc tế
Sản phẩm