Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 04/17/2019)
Nguồn dịch từ "GLOBAL MARKET STUDY BCG VACCINE" Của WHO
(00:00 02/01/2019)
Ngày 18/11/2018, tại Hội trường Viện Vắc Xin và Sinh Phẩm Y Tế đã trang trọng tổ chức lễ “Tổngkết công tác năm 2018 và hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) năm2019”. ...
(00:00 01/17/2019)
Cột mốc đáng nhớ kỉ niệm hơn 10 năm hợp tác giữa các nhà sản xuất Việt Nam, tổ chức PATH, chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới
(00:00 01/07/2019)
Thông báo số 04/TB-VXSPYT ngày 05/01/2019 về thời gian ký hợp đồng làm việc và nhận việc đối với thí sinh trúng tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018