Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
tuyen_dung
(00:00 06/30/2020)
Thông báo tuyển dụng số 285/TB-VXSPYT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
(00:00 06/17/2020)
Thông báo tuyển dụng số 281/TB-VXSPYT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 03/30/2020)
Thông báo số 221 ngày 30 tháng 03 năm 2020 V/v tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng lao động của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 03/17/2020)
Thông báo tuyển dụng số 214/TB-VXSPYT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 11/15/2019)
Thông báo tuyển dụng số 373/TB-VXSPYT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 10/04/2019)
Thông báo số 341/TB-VXSPYT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 07/02/2019)
Thông báo số 197/TB-VXSPYT ngày 02/7/2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.