Thứ hai, ngày 19 tháng 02 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
tuyen_dung
(00:00 08/16/2017)
Thông báo tuyển dụng: 1. Kỹ sư/Cử nhân Hóa học 2. Bác sỹ/Kỹ sư Chăn nuôi thú y