Thứ tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CC/VC/NLĐ, TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017
Sáng ngày 30/12/2016, tại Hội trường Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức, Người lao động (CC/VC/NLĐ) tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết hội nghị Đại biểu CC/VC/NLĐ đã thành công tốt đẹp !
Về tham dự Hội nghị có: TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế và các Đ/c trong đoàn công tác; Ts. Lê Văn Bé- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn Thanh niên cơ sở và trên 100 VC, NLĐ là đại biểu thay mặt cho 219 CC, VC, NLĐ của các đơn vị trong Viện.

Hội nghị đã được nghe Th.S Dương Hữu Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế   báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và TS. Lê Văn Bé- Bí thư đảng ủy, Viện trưởng trình bày phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thay mặt Đoàn công tác của Bộ y tế  đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện trong năm 2016, cung cấp đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng vắc xin cho Chương trình TCMR và thị trường tự do, đặc biệt là kế hoạch sản xuất dự trữ vắc xin đáp ứng nhanh cho phòng chống dịch bạch hầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao đời sống cho CC/VC/NLĐ trong toàn Viện. 
Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, TS. Lê Văn Bé – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cảm ơn những đánh giá, nhận xét và đóng góp thiết thực của TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, qua đó Viện sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao trong năm tới.

Trong năm 2016, với những kết quả đã đạt được, 02 tập thể và 02 cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế; 12 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể xuất sắc"; 18 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua; cùng nhiều giấy khen Viện trưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, việc thu chi, quản lý tài chính trong năm qua cùng kế hoạch thu chi tài chính năm mới của Viện và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm qua cùng kế hoạch hoạt đông trong năm tới, đồng thời Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2017 – 2018 gồm 3 thành viên.

Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ của Viện trong năm 2017. Đặc biệt, tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm của Viện, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vắc xin, phát triển sản phẩm mới…, góp phần xây dựng IVAC thành đơn vị tự chủ, thương hiệu IVAC có uy tín trong và ngoài nước, cung cấp đủ vắc xin sinh phẩm ổn định chất lượng cho Chương trình TCMR quốc gia, thị trường tiêm chủng trong nước và xuất khẩu.

Hội nghị đại biểu CC/VC/NLĐ năm 2016 thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, viên chức và người lao động cùng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Viện năm 2017./.
 
Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị


TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu tại Hội nghị


Tập thể và cá nhận được nhận “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ”


Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế


Tập thể được nhận “Giấy khen Viện trưởng”


Các cá nhân được nhận danh hiệu“ Chiến sỹ thi đua cơ sở”


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018
Tô Võ Hồng Loan